zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn

Afbeelding: LeefstijlGerichteZorg3d500px

Oorspronkelijke praktijkvraag:
De laatste tijd wordt veel gesproken over thema’s als vraaggestuurd werken, klant centraal, verbinden van zorg en welzijn, ‘ontzorgen’ en welbevinden. Onlangs is het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen en verzorgenden door V&VN uitgebracht waarin de competentie gezondheidsbevorderaar is opgenomen. In het welzijnswerk spelen de 8 bakens voor ‘welzijn nieuwe stijl’.

Voor medewerkers uit zorg en welzijn is het de uitdaging om in hun dagelijkse contacten met cliënten en burgers ook aandacht voor deze thema’s te hebben. Zij gaven daarbij aan: "Hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er voor dat je bewust signaleert en wat kun je vervolgens doen met die signalen? Hoe pak je dat als team op? Cliënten en bewoners vragen niet om preventieve interventies. En als we een preventieve hulpvraag signaleren dan sluiten interventies daar vaak niet op aan."

Bij Icare was hiervoor een ondersteunende werkwijze beschikbaar. Deze werkwijze was gericht op een selecte groep medewerkers van de thuiszorg. De praktijkvraag heeft geleid tot een project waarin de werkwijze als werkmethodiek doorontwikkeld is voor toepassing in de reguliere teams van thuiszorg en toepassing bij het welzijnswerk. Voor de ontwikkeling van de werkmethodiek is uitgegaan van de principes van gedeelde besluitvorming (shared decision making). Als ontwikkelmethode is gekozen voor toepassing van practice development.

Onderzoeksvraag:
1. Leidt de verbrede Icare-aanpak voor leefstijlgerichte preventie tot een groter en beter bereik van risicogroepen (haar klanten)?
2. Op welke wijze is de verbrede Icare-aanpak voor leefstijlgerichte preventie toepasbaar in de reguliere thuiszorg en het welzijnswerk? Welke bevorderende en belemmerende factoren spelen een rol bij de implementatie van leefstijlgerichte preventie in de zorg in het werk van welzijnswerkers en thuiszorgmedewerkers?

Doel van het ontwikkelproject:
Op 31-07-2012 is een in de praktijk getoetste en wetenschappelijk onderbouwde werkmethodiek beschikbaar voor de aanpak binnen thuiszorg en welzijn, waarmee professionals ondersteund worden om aandacht te besteden aan leefstijl in hun reguliere klantcontacten.

Eindproducten van het ontwikkelproject:
Deze werkmethodiek is in augustus 2012 beschikbaar gekomen. Producten van het project "aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn" zijn:

  • werkmethodiek 'Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn
  • toelichting bij de werkmethodiek
  • zakboekjes zorg en welzijn
  • onderzoeksrapport

Klik op een van onderstaande afbeeldingen voor het openen van de diverse onderdelen van de werkmethodiek.