zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


In de zomer van 2012 zijn twee centrale zorgverleners Gezond Gewicht begonnen met hun werkzaamheden. Samen met het kind en diens ouders bespreken zij welke zorg voor een gezond gewicht past. Vervolgens coördineren zij samen met het kind en de ouder de zorg. Er zijn inmiddels verschillende aanmeldingen binnen gekomen. De ervaringen tot nog toe zijn positief. Kinderen en hun ouders vinden het fijn om samen met een professional open te bespreken welke mogelijkheden er voor hen zijn. Overgewicht en een ongezonde leefstijl zijn meestal niet met een advies op één leefgebied op te lossen. Bovendien geeft de steun van de centrale zorgverlener het kind en de ouders de mogelijkheid om te laten bezinken of ze wat aan hun leefstijl willen en kunnen veranderen. Zij hoeven niet gelijk hun leefwijze helemaal te veranderen. Dat geeft hen rust en vertrouwen.

Lees meer over het project gezond gewicht kinderen.