zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn

Afbeelding: LeefstijlGerichteZorg3d500px

Ervaringen van de betrokken thuiszorgmedewerkers en welzijnwerkers:

  • “We worden geprikkeld om met een ‘andere bril’ naar onze dagelijkse contacten met klanten te kijken. Ook realiseren we ons dat we snel handelen en (te?) snel met onze oplossing komen.”
  • “Waarom bieden we nog zorg?”
  • “Zouden we vanaf het begin af aan niet alerter moeten zijn om niet teveel zorg te bieden, maar alleen dat te doen wat nodig is?”
  • “Hebben we voldoende oog voor de zelfstandigheid van onze klanten?”
  • “Het geeft mij ideeën hoe ik met de klant in gesprek kan gaan over wat ik signaleer.”
  • “Ik dacht dat ik al veel aandacht had voor leefstijl maar door het project ben ik me ervan bewust geworden dat dit nog meer mogelijk is en weet ik ook beter hoe ik dat kan doen.”

In het voorjaar van 2013 komen de resultaten van de implementatie van de werkmethodiek beschikbaar. Op basis van de ervaringen van juni tot en met december 2012 met teams van Icare worden de werkmethodiek, toelichting en zakboekjes geactualiseerd en komt er een fact sheet beschikbaar over de bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van de werkmethodiek.