zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Ervaring met implementatie bij Icare

Het is duidelijk geworden dat de 7 stappen van de werkmethodiek en de bijbehorende hulpmiddelen toepasbaar zijn bij wijkteams in de thuiszorg. Uit het begeleidende onderzoek komt naar voren dat met de werkmethodiek een andere aanpak van preventie in de zorg mogelijk wordt. Daarbij verschuift de focus van het geven van leefstijladvies en het aanbieden van interventies naar het gesprek met de klant over wat de medewerker feitelijk hoort, ziet, ruikt en voelt op het gebied van (on)gezonde leefstijl. Vanuit het gesprek ontstaan in gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) eventuele oplossingen en daarbij horende acties.

De ervaringen met de implementatie zijn beschreven in een onderzoeksrapport en verwerkt tot een factsheet.

De werkmethodiek, de toelichting en het zakboekje zorg en welzijn zijn op basis van de ervaringen iets aangepast. Alle materialen zijn beschikbaar via www.awtgezondheiddichtbij.nl.