zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Start kernteam gezond gewicht in Stadshagen

In het CJG gebied Zwolle West bleek behoefte om ook met een kernteam Gezond Gewicht kinderen te starten. De verlenging van de projectperiode maakt het mogelijk om in Stadshagen de start te maken met een kernteam Gezond Gewicht kinderen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Dit kernteam kan gebruik maken van de ervaring die in de beide andere kernteams is opgebouwd. Met de uitbreiding in Stadshagen zijn er straks in alle drie de  CJG-regio’s hulpverleners die in een kernteam gefunctioneerd hebben en ervaring hebben opgedaan met het in de AWT ontwikkelde zorgprogramma Gezond Gewicht kinderen. Dit draagt bij aan Zwolle brede borging.