zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


netwerkbijeenkomst

De bijeenkomst is van 16.00 – 19.00 uur. De netwerkbijeenkomst is enerzijds gericht op overdracht van de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de kernteams en anderzijds op het  stimuleren van bekendheid met elkaar in de wijk en nieuwe initiatieven. Ook andere partners van Zwolle Gezonde Stad hebben een rol in de bijeenkomst. Daarmee willen we de verbinding tussen gedrag, omgeving en zorg verstevigen. De locatie en het definitieve programma worden nog bekend gemaakt. Voor informatie en aanmelding: a.nusselder@icare.nl