zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Zorgcoördinatoren in Zwolle

Er zijn tot nu toe ongeveer tien kinderen aangemeld bij de zorgcoördinatoren Gezond Gewicht Kinderen. Verwijzers geven aan dat voor hen het vertrouwen dat kinderen en hun ouders goede zorg krijgen via de zorgcoördinatoren heel belangrijk is. De zorgcoördinatoren zetten met het kind en de ouders op een rijtje wat de situatie is en welke oorzaken er lijken te zijn voor het overgewicht van het kind. Zij gaan met kind en de ouders in gesprek over de bereidheid en mogelijkheden om daar iets aan te doen. De acties die daarvoor nodig zijn kunnen het kind en de ouder samen met de zorgcoördinator zetten. De zorgcoördinatoren ervaren dat deze acties uiteindelijk leiden tot (vaak kleine) veranderingen. “We zijn als zorgcoördinatoren heel blij met kleine duurzame veranderingen die we zien bij gezinnen die soms de moed al opgegeven hadden.”  Vanuit de contacten die kind en de ouders met de zorgcoördinatoren hebben vinden er gerichte verwijzingen naar collega hulpverleners in de eerste lijn plaats. 

De zorgcoördinatoren Gezond gewicht Kinderen zijn nog niet bekend bij alle professionals die in Zwolle met kinderen met overgewicht te maken hebben. Wilt u hier meer over weten, mail dan  info@jannetgrave.nl  (Zwolle-Zuid) en a.kingma@icare.nl (Zwolle-Noord).