zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Nieuwsbrief November 2012

De Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Als professional ben je dagelijks bezig in contact met burgers. Hierbij tref je ook mensen met een chronische ziekte of mensen die een risico lopen op een chronische ziekte door hun (ongezonde) leefstijl. Je signaleert, loopt tegen belemmeringen aan en je hebt ideeën over hoe dat beter zou kunnen.

Nieuws

Folder en ambitiedocument van AWT Gezondheid Dichtbij verkrijgbaar klik hier.
Zwolle is tevreden over centrale zorgverleners “ketenzorg gezond gewicht kinderen”, die sinds juni gestart zijn. 
Nieuwe werktitel implementatie ketenzorg gezond gewicht kinderen: Gezond Gewicht in de eerstelijns gezondheidszorg.
 De Werkmethodiek ‘aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn’ is gereed klik hier. Icare is met 10 teams gestart met de implementatie.
Onderzoeksrapport ‘aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn’ is gereed klik hier.
Eindverslag project ‘Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn’ is 1 november bij ZonMw ingediend.
Voortgangsverslag van AWT Gezondheid Dichtbij is 1 november bij ZonMw ingediend.
De Christelijke Hogeschool Windesheim financiert promotieonderzoek naar de rol van gezond gedrag bij senioren. Promovendus Ir. Anne Esther Marcus-Varwijk is met haar promotoren Prof. Dr. Joris Slaets (UMCG en Espria) en Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell (OPOZ, VU en windesheim) gestart. Co-promotoren zijn Dr. Carolien Smits en Dr. Tommy Visscher.
In het tijdschrift Obesity Facts, the European journal of obesity, is het artikel “The Local Implementation of a Chronic Disease Management Model for Childhood Overweight and Obesity” geplaatst (Willy J. Brink-Melis e.a.).

Inhoud Gezond Gewicht kinderen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Afbeelding: gezond

Uitnodigingen in het land
Het Zwolse project ‘Gezond Gewicht in de eerstelijns gezondheidszorg’ is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Op 11 september was er in het Gooi een studiemiddag over leefstijlgerichte zorg in het Gooi. Zwolle werd daar als goed voorbeeld gezien. In Het Gooi probeert men het Zwolse voorbeeld zo goed mogelijk te volgen. Een kernteamlid heeft onze Gooise collega’s in de eerste lijn geïnformeerd over de ervaringen in Zwolle.
De organisatie van het landelijke congres Jeugdgezondheidszorg heeft de kernteams benaderd met de vraag om een workshop te houden over het project. Het JGZ congres vindt plaats op 13 december in Ede.

Centrale Zorgverlener (Zorgcoördinator Gezond Gewicht)
In de zomer zijn twee centrale zorgverleners Gezond Gewicht begonnen met hun werkzaamheden. Samen met het kind en diens ouders bespreken zij welke zorg voor een gezond gewicht past. Vervolgens coördineren zij samen met het kind en de ouder de zorg. Er zijn inmiddels verschillende aanmeldingen binnen gekomen. De ervaringen tot nog toe zijn positief. Kinderen en hun ouders vinden het fijn om samen met een professional open te bespreken welke mogelijkheden er voor hen zijn. Overgewicht en een ongezonde leefstijl zijn meestal niet met een advies op één leefgebied op te lossen. Bovendien geeft de steun van de centrale zorgverlener het kind en de ouders de mogelijkheid om te laten bezinken of ze wat aan hun leefstijl willen en kunnen veranderen. Zij hoeven niet gelijk hun leefwijze helemaal te veranderen. Dat geeft hen rust en vertrouwen.

Workshop motiverende gespreksvoering
De leden van de kernteams in Zwolle-Zuid en Holtenbroek/Dieze hebben eind oktober een workshop over motiverende gespreksvoering gevolgd. Het blijkt steeds weer dat het bespreken van een ongezonde leefstijl lastig is voor hulpverleners. Motiverende gespreksvoering biedt samen met andere technieken hiervoor handvatten. De kernteamleden hebben allemaal één of meer naaste collega’s meegenomen naar de workshop. Daardoor is het mogelijk om de inzichten achteraf met elkaar te bespreken.

Huisartsen betrokken in de kernteams Gezond Gewicht kinderen
Zowel in Zwolle-Zuid als in Holtenbroek voelt een huisarts of praktijkondersteuner zich betrokken bij het kernteam Gezond Gewicht. Zij kunnen helaas alleen op afstand mee denken. In Holtenbroek is één van de huisartsen af en toe aanwezig bij een overleg. Dat levert zinvolle gesprekken op die voor alle kernteamleden leerzaam zijn. De kernteamleden zouden graag zien dat er elke maand een huisarts in het team aanwezig is. De centrale rol die huisartsen in de gezondheidszorg hebben vraagt om een meer actieve inbreng dan meedenken op afstand. De kernteamleden hebben begrip voor het feit dat er veel op de huisartsen af komt. Het ideaal om met alle eerste lijns zorgverleners bij te dragen aan het terugdringen van een ongezonde leefstijl blijft echter overeind in de kernteams. Voor kinder- en huisartsen denken de kernteams dan vooral aan een signalerende taak. Vanuit die signalering worden kinderen en ouders gewezen op de risico’s van overgewicht en worden zij aangespoord om daar aan te werken. Een verwijzing naar de centrale zorgverlener kan voor het gezin een goede manier zijn om alle mogelijkheden daarvoor eens rustig op een rijtje te zetten. De kernteamleden nodigen alle kinder- en huisartsen uit om hierover binnen de mogelijkheden die zij hebben met hen mee te denken.

Inhoud Aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn

Afbeelding: LeefstijlGerichteZorg3d500px

“We worden geprikkeld om met een ‘andere bril’ naar onze dagelijkse contacten met klanten te kijken.” “Ik dacht dat ik al veel aandacht had voor leefstijl maar door het project ben ik me ervan bewust geworden dat dit nog meer mogelijk is en weet ik ook beter hoe ik dat kan doen.” Enkele ervaringen uit het project ‘aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn’. In Zwolle en Hoogeveen hebben medewerkers van Icare, Travers Welzijn, Driezorg Wonen, Zorg & Welzijn en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen in dit project samengewerkt in twee verbeterteams.

Verbeterteams hebben werkmethodiek opgeleverd.
De verbeterteams hebben hun ervaringen verwerkt in een werkmethodiek 'Aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn'. Zij hebben daarin 7 stappen beschreven om aandacht te hebben voor leefstijl. Per stap zijn hulpmiddelen verzameld. Verbeterteamleden zijn enthousiast over het eindresultaat. ‘Hier heb ik wat aan. Ik weet nu hoe ik aandacht voor leefstijl kan hebben’. Resultaten uit het begeleidend onderzoek laten bij de toepassing van de werkmethodiek (lichte) verbetering van de benodigde stappen zien. Dit ondanks de relatief korte periode waarin het project uitgevoerd is. De verbeterteamleden zijn zeer tevreden met deze resultaten. ‘We hadden gedacht dat er nog amper resultaten zichtbaar zouden zijn.’ ‘Ik zit zelf in het verbeterteam en ben er heel erg mee bezig, maar ik dacht dat ik dit nog niet voldoende gedeeld had met mijn collega’s. Als ik de resultaten zie dan zie ik dat ook mijn collega’s er toch echt al mee aan de slag zijn gegaan.’

Dit najaar is implementatie bij Icare gestart.
In september is Icare gestart met implementatie van de werkmethodiek bij 10 teams. Het onderzoek naar de implementatie loopt tot en met december 2012.

Landelijke implementatie?
Samen met Vilans en CBO (NIGZ) verkent de AWT Gezondheid Dichtbij een plan voor  landelijke implementatie en borging. 

Binnenkort

Neem een kijkje op de website www.awtgezondheiddichtbij.nl die recent is gelanceerd.
Eindproducten van het project  'aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn' zijn te downloaden. klik hier.
29 januari 2013 symposium Gezond Ouder Worden, klik hier.

 

Afbeelding