zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


April 2013

De Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Als professional ben je dagelijks bezig in contact met burgers. Hierbij tref je ook mensen aan met een chronische ziekte of mensen die een risico lopen op een chronische ziekte door hun (ongezonde) leefstijl. Je signaleert, loopt tegen belemmeringen aan en je hebt ideeën over hoe dat beter zou kunnen.

 

Nieuws

Projectperiode project Gezond Gewicht kinderen in de eerstelijnszorg verlengd tot 1 augustus 2013.
■ In Stadshagen start binnenkort ook een kernteam Gezond Gewicht kinderen in de eerstelijnsgezondheidszorg.
■ Spreekuur aangepast sporten bij SportService Zwolle, Klik hier voor meer informatie of mail naar l.boetes@sportservicezwolle.nl
■ Zwolle bij PON in beeld als pilot gemeente voor MEND.
■ Eindverslag project ‘Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn’ door ZonMw goedgekeurd.
■ Icare is enthousiast over implementatie werkmethodiek aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn.
■ Eindverslag Verspreidings- en Implementatieimpuls Aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn is medio februari bij ZonMw is ingediend en is goedgekeurd.
■ Onderzoeksrapportage implementatie werkmethodiek, aangepaste werkmethodiek en toelichting en factsheet implementatie zijn beschikbaar (www.awtgezondheiddichtbij.nl).
■ CBO, Vilans en Christelijke Hogeschool Windesheim hebben een plan gemaakt voor landelijke implementatie en borging van de werkmethodiek ‘aandacht voor
   leefstijl in zorg en welzijn’.
■ Voortgangsverslag AWT Gezondheid Dichtbij is door ZonMw goedgekeurd.

Inhoud Gezond Gewicht kinderen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Zorgcoördinator Gezond Gewicht Kinderen

In Zwolle zijn in september 2012 twee zorgcoördinatoren Gezond Gewicht Kinderen gestart. Zij vervullen de rol van centrale zorgverlener bij de preventie en behandeling van kinderen met overgewicht. Of zij ondersteunen betrokken professionals om de rol van centrale zorgverlener op te pakken. Zij gebruiken daarbij het zorgprogramma Gezond Gewicht kinderen. lees meer>>>

Kernteam Gezond gewicht Kinderen in Stadshagen

Er zijn nu kernteams actief in Zwolle Zuid en Holtenbroek/ Diezerpoort. Binnekort start ook een kernteam Gezond Gewicht kinderen in Stadshagen. Met deze uitbreiding zijn er straks in alle drie de  CJG-regio’s hulpverleners die in een kernteam gefunctioneerd hebben en ervaring hebben opgedaan met het in de AWT ontwikkelde zorgprogramma Gezond Gewicht kinderen. Dit draagt bij aan Zwolle brede borging. lees meer>>>

Netwerkbijeenkomst op dinsdag 11 juni

Op dinsdag 11 juni organiseren de beide kernteams in Zwolle een netwerkbijeenkomst voor al hun collega’s in de eerstelijnszorg die te maken hebben met de zorg voor gezond gewicht van kinderen. lees meer>>>

Inhoud Aandacht voor (on)gezonde leefstijl in zorg en welzijn

Werkmethodiek ‘aandacht voor leefstijl in zorg en welzijn’

“U biedt met uw onderzoeksresultaat een nader inzicht op het gebied van samenhang tussen preventie en zorg. Het is hoopgevend dat deze groep professionals de leefstijlgerichte preventie een leuk en belangrijk onderdeel vinden van hun werk.” Met deze woorden gaf ZonMw goedkeuring aan het eindverslag van de ontwikkeling van de werkmethodiek.’ Ook het eindverslag van de implementatie is onlangs goedgekeurd. ZonMw stelt ‘dat dit project goede en relevante resultaten heeft opgeleverd. Resultaten die ZonMw graag via haar media verspreid.

Implementatie bij Icare

Inmiddels is de werkmethodiek in tien teams van Icare toegepast. ‘Ik ben me meer bewust dat het gaat om denken in kleine stappen, zaken waar je terloops tijdens het verlenen van zorg aandacht aan kan besteden’. ‘We moeten geen grote veranderingen verwachten, maar soms ook de nadruk leggen op het belang van behoud van huidige gezondheid’. Dit zijn een paar reacties die daarbij naar voren kwamen. Alle teams hebben aangegeven dat zij door willen gaan met aandacht voor leefstijl in de zorg. lees meer>>>

Alle materialen zijn beschikbaar via www.awtgezondheiddichtbij.nl

 

Landelijke implementatie

Medio februari hebben Vilans, CBO samen met de AWT Gezondheid dichtbij een plan voor landelijke implementatie opgeleverd. Dit plan is medio februari 2013 samen met het eindverslag aan ZonMw aangeboden. Zij onderzoeken de mogelijkheden om ondersteuning aan te bieden aan organisaties die de werkmethodiek willen gebruiken.

Vilans:                  b.degroen@vilans.nl
CBO:                     j.bakx@cbo.nl
Windesheim:      chm.smits@windesheim.nl
                              TLS.visscher@windesheim.nl

 

Binnenkort

11 juni netwerkbijeenkomst Gezond Gewicht kinderen in de eerstelijnsgezondheidszorg
■ 21 juni Zwolle Gezonde Stad dag