zoeken
Lettertype: A A A

Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij

Secretariaat:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB  Zwolle
T       088-4698205
E      klik hier


Wat is...

De partners van de AWT Gezondheid Dichtbij zetten zich in om projecten te initieren en uit te voeren die gericht zijn op het verbinden van preventie en zorg voor chronisch zieken en risicogroepen. In de projecten is sprake van een samenhang tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

De AWT Gezondheid Dichtbij is enerzijds bezig met het genereren van praktijkvragen die kunnen leiden tot (nieuwe) projecten. Anderzijds zijn de inspanningen van de AWT Gezondheid Dichtbij gericht op kennisdeling van de expertise en producten die vanuit de uitgevoerde projecten gegenereerd zijn.

Klik op de afbeelding hier naast voor het downloaden van de folder AWT Gezondheid Dichtbij.

Link: href=